Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 89

Prawo rzymskie-podstawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1211

WYWOLUJACE SKUTKI PRAWNE zdarzenia prawne (zdarzenia zachodzace w przyrodzie powodujace skutki prawne...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5103

unijnych. 2 1. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ Stopień zagrożenia pozycji finansowej banku na skutek...

Kontrola kosztów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

sprawdzanie, czy dokonujące się zdarzenia odpowiadają przyjętym normom; ze względu na usytuowanie...

Ekonomika logistyki

 • Ekonomika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1806

zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gosporadczego...

Kredyty inwestycyjne SAPARD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

jednak niż w terminie 7 dni od chwili, z którą stało się możliwe przekazanie wiadomości o zajściu zdarzenia...

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Udział lub akcje Inne papiery wartościowe...

Analizy ekonomiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

o to, aby informacje o negatywnych skutkach pewnych zdarzeń gospodarczych zainteresowane komórki przedsiębiorstwa...