Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 5

Fakty prawne-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Sławomir Oliwniak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1085

sądowe: * konstytutywne - stwarzają nową sytuację prawną, powodują powstanie, zmianę lub ustanie...

Pojęcie zobowiązania i jego źródła

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Józef Olejniczak
  • Prawo cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 966

jako zdarzenie kreujące obowiązek zapłaty odszkodowawczej; powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku...