Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 4

Elementy czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego (art. 89 kc...

Zdarzenie prawne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

, które są normowane prawnie. Zdarzenie prawne - sytuacja, z którą związane jest powstanie, ustanie albo zmiana...

Konsumenci i przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

gospodarczym, np. sprzedaż, dostawa, pożyczka, najem -powodują one wyłącznie powstanie zobowiązania...

7.1.4.1,7.1.5,7.1.6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

, które wywołują skutki w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku cywilnoprawnego Zdarzenia...

Działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

innej czynności prawnej o podobnym celu SKUTKI ZDARZEŃ PRAWNYCH - skutkiem jest powstanie, zmiana...

Działania prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

innej czynności prawnej o podobnym celu SKUTKI ZDARZEŃ PRAWNYCH - skutkiem jest powstanie, zmiana...