Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 51

Zdolność prawna osoby fizycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

obejmuje - zdarzenia mające miejsce przed poczęciem się dziecka i - powodujące następnie uszkodzenie ciała...

Ryzyko rynkowe w banku

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

z niewłaściwych lub zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Zdarzenie operacyjne - każde...

Pełnomocnictwo procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1204

zobowiązanie wygasło lub nie może być wyegzekwowane obrona merytoryczna dłużnika następuje poprzez wniesienie...

Zadanie domowe - ćwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 868

różnych zobowiązań jednostki. Istnieje tu zasada, że nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt wiąże...

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

zdarzeń (transakcje zamierzone nie powodują jeszcze powstania aktywów) wartość przyszłych korzyści...