Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 3

Działania prawne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

DZIAŁANIA PRAWNE zdarzenia prawne - są to zdarzenia które wywołują skutki prawne działania...

Zobowiązania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

. Wygaśnięcie zobowiązań Wygaśnięcie zobowiązania z zaspokojeniem interesu wierzyciela powodują: spełnienie...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448

międzynarodowej: Upływ terminu, na który została zawarta umowa międzynarodowa Termin - zdarzenie przyszłe i pewne...

Konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

wszystkich. ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ Czynności prawne Czyny niedozwolone Akty administracyjne Inne zdarzenia. - prowadzenie...

Decyzja administracyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1148

, uzależniającego skutki prawne decyzji od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Organ stwierdzający wygaśnięcie...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

WIERZYCIELA -do zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela należą: zdarzenia...

Skutki niewykonania zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

. Zdarzenie to różniło się od siły wyższej tym, że przy maksymalnej staranności, teoretycznie, był w stanie...