Zdarzenia prawne powodują wygaśniecie zobowiązań - strona 2

7.1.4.1,7.1.5,7.1.6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

, które wywołują skutki w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku cywilnoprawnego Zdarzenia...

Stosunek podstawowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

prokury  art. 1097 KC główne zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie prokury: 1) odwołanie prokury...

Fakty prawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

powodują powstawanie, zmiany czy wygaśnięcie stosunków prawnych, ale stosunek prawny powstaje w wyniku...

Zobowiazania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Ruszkiewicz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 987

może spełnić jedno świadczenie, co także powoduje wykonanie i wygaśnięcie zobowiązania. WG KRYTERIUM CZASU...

Pojęcie zobowiązania i jego źródła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 966

jako zdarzenie kreujące obowiązek zapłaty odszkodowawczej; powodują powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku...

Działania prawne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

DZIAŁANIA PRAWNE zdarzenia prawne - są to zdarzenia które wywołują skutki prawne działania...