Zbiór skończony - strona 7

Matematyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kozak-Czyżewska
 • Metodyka kształcenia matematycznego
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3668

charakteryzują się tym że: 1) Zbiór liczb naturalnych jest zbiorem nieskończonym 2) Jest to zbiór ograniczony...

Klasyczny rachunek predykatów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

uzyskuje się rozważając kwantyfikatory ograniczone do zbiorów skończonych, n - elementowych, takich...

Elementy logiki matematycznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

może być dowolnie wiele; także nieskończenie wiele. W przypadku zbiorów skończonych użycie spójnika logicznego...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4907

ze zbioru nieskończenie dużego 2) średnia, mediana i modalna są identyczne 3) odległość od średniej...

Grafy

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 105
Wyświetleń: 5243

w wierzchołku xi i końcu w wierzchołku xj. Każdą relację binarną na zbiorze skończonym można przedstawić...

Matma Dyskretna - Graf

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2611

o początku w wierzchołku xi i końcu w wierzchołku xj. Każdą relację binarną na zbiorze skończonym...

Wstęp do matematyki-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Zglińska-Pietrzak
 • Matematyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

)}. W przypadku zbiorów nieskończonych wypisanie wszystkich elementów nie jest już możliwe, tym niemniej...

Wstęp do algebry i teorii liczb

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Tadeusz Werbiński
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, gdy jest zbiorem skończonym, jest to liczba elementów zbioru G. Oznaczenie: |G| = n < ∞ lub |G| = ∞ Lemat 6...