Zawodne - strona 25

Referat - Sokrates

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4662

nierozdzielności dobra i pożytku często wyrażał się tak samo jak utylitaryści: twierdził, że czyn jest niezawodnie...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

Wstęp (str. 9-11) Logika - nauka poprawnego wyrażania myśli. Logika uczy odpowiedzialności za to, co się mówi. Podział: 1. Semiotyka - ogólna nauka o znakach (szczególnie znakach słownych): semantyka (zajmuje się stosunkami zachodzącymi między znakami językowymi a tym, do czego znaki te się odnosz...

Psychologia Procesów Poznawczych-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Hanna Bednarek
 • Psychologia procesów poznawczych
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 4907

Psychologia Procesów Poznawczych dr Hanna Bednarek Katedra Psychologii Poznawczej Uł, SWPS Wykład 1 Paradygmaty a modele umysłu Charakterystyka poznania i procesów poznawczych 1. Czy istnieją paradygmaty w psychologii? Paradygmat w ujęciu T.Kuhna (Struktura rewolucji naukowych, 1962) - parad...

Egzamin - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

, myślenia potocznego, tradycji itd. Wysunął on wtedy trzy argumenty sceptyczne: zmysły są zawodne...

Struktura i stratyfikacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1050

według tego co przyznaje prawo- tyle wariantów ile prawodawstw, zawodna gdyż to co przyznaje prawo może być niesprawiedliwe ...

Metoda organizowania środowiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

, mogą być niewydo­lne i zawodne. Konieczna jest stała uwaga i rejestracja zjawisk, potrzeb, zagrożeń z jednej strony...

Kontakt psychiatryczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Patologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

okazują się zawodne, gdy zasadnicza postawa w sto­sunku do chorego jest niewłaściwa. Stąd prawdopodobnie...