Kształcenie kompetencji menadżerskich - pytania, (sem VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształcenie kompetencji menadżerskich - pytania, (sem VI) - strona 1 Kształcenie kompetencji menadżerskich - pytania, (sem VI) - strona 2 Kształcenie kompetencji menadżerskich - pytania, (sem VI) - strona 3

Fragment notatki:

Pytania na zaliczenie przedmiotu Kompetencje menedżerskie.
Jaka jest definicja kompetencji menedżerskich? Na czym polega zarządzanie kompetencjami w organizacji?
Nie ma jednej powszechnie przyjętej definicji kompetencji menedżerskich. kompetencje menedżerskie to wiedza, umiejętności, zdolności, cechy osobowości oraz postawy, które są niezbędne do prawidłowego pełnienia roli kierowniczej.
Czy każdy może zostać dobrym menedżerem - proszę uzasadnić odpowiedź.
Proszę opisać role kierownicze wg. H. Minztberga.
Rola
Opis
Role interpersonalne
Reprezentant
pełni obowiązki ceremonialne i symboliczne, prawne. Menedżer jako symbol władzy, np. reprezentuje przedsiębiorstwo na spotkaniu z władzami miasta.
Przywódca
motywuje podwładnych w kierunku osiągania celów organizacji, np. ocenia pracowników.
Łącznik
tworzy i utrzymuje sieć kontaktów z osobami z wewnątrz i na zewnątrz organizacji, np. wysyła kartki świąteczne do kontrahentów
Role informacyjne
Odbiorca (monitor)
poszukuje, monitoruje i zbiera informacje związane z funkcjonowaniem organizacji, np. czyta sprawozdania, prowadzi rozmowy.
Nadawcainformacji
dostarcza informacje członkom organizacji, np. organizuje zebrania, wysyła raporty.
Rzecznik
reprezentuje stanowisko organizacji lub działu na zewnątrz, np. udziela wywiadu do gazety, reprezentuje opinie zespołu na zakładowym zebraniu
Role decyzyjne
Przedsiębiorca
stymuluje rozwój, wprowadza zmiany, nadaje kierunek działaniom, np. zachęca pracowników do zgłaszania nowatorskich pomysłów.
Przeciwdziałającyzakłóceniom
zapobiega konfliktom i zakłóceniom poprzez ustanawianie reguł i procedur, analizuje strukturę organizacyjną, usuwa negatywne zjawiska, np. opracowuje regulamin korzystania ze służbowych samochodów.
Rozdzielającyzasoby
organizuje i przydziela zasoby i ustala dla nich priorytety, np. ustanawia budżet.
Negocjator
reprezentuje organizację lub dział w negocjacjach, np. negocjuje ze związkami zawodowymi
Proszę scharakteryzować model umiejętności kierowniczych według R.L. Kazta.
Zgodnie z tym modelem, każdy menedżer, niezależnie od stanowiska, powinien posiadać trzy grupy umiejętności, tj. techniczne, społeczne i koncepcyjne, których waga zmienia się w zależności od szczebla kierowania.Umiejętności techniczne są związane z posiadaniem i wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy. Są one szczególnie ważne na najniższym szczeblu kierowania. Nabywa się je przede wszystkim poprzez edukację formalną i praktykę.

(…)

… lat. Biegłość w tym obszarze jest w pewnym zakresie uwarunkowana cechami osobowości. Można je także rozwijać przez treningi i warsztaty.
Umiejętności koncepcyjne związane z pracą intelektualną to m.in. myślenie strategiczne, tworzenie modeli, umiejętność analizy i syntezy czy twórcze myślenie. Są one szczególnie ważne na najwyższym szczeblu. Te umiejętności w największym stopniu są związane ze zdolnościami wrodzonymi, co jednak nie oznacza, że nie należy ich doskonalić.
Jakie są zalecenia dot. zarządzania sobą wg. P. Druckera (załączony art.). Dlaczego taką ważną umiejętności menedżera jest umiejętność zarządzania sobą?
W czasach gospodarki opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych siebie - swoje mocne strony, system wartości oraz metody i styl pracy. Wg zaleceń P. Druckera…
… każdego menedżera odgrywa grupa umiejętności osobistych (intrapersonalnych).
Jaki jest wpływ nowych technologii i innych zmian w otoczeniu na pracę współczesnego menedżera?(?)Technologie redukują czas potrzebny do wykonania wielu czynności, jednocześnie zwiększa się ilość i złożoność zadań do wykonania. Przenośny internet, telefonia komórkowa pozwalają pracować niemal w każdym miejscu i o każdym czasie…
… przez uczestników zebrania. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie zebraniem, kontrolowanie, aby nie rozmowy nie zbaczały z tematu, pilnowanie dyscypliny (zwalczanie gadulstwa, rozwiązywanie konfliktów, dbanie o poziom kultury wypowiedzi)
Proszę opisać procesu komunikacji interpersonalnej? Jakie mogą wystąpić bariery w tym procesie?Komunikowanie (komunikacja interpersonalna) jest procesem porozumiewania się lu-dzi za pomocą informacji. Nośnikami informacji mogą być słowa, gesty, dźwięki, kolory, obrazy, czy inne symbole, w tym formy elektronicznego zapisu przyjęte przez ludzi. Bariery w procesie komunikacji interpersonalnej: Bariery językowe, Szumy techniczne i szumy wynikające z emocji, Nieufność i brak autorytetu, Bariery sytuacyjne, Bariery związane z percepcją.
Na czym polega delegowanie uprawnień…
sytuacji decyzyjnej i określenie problemu, 2. Opracowanie wariantów rozwiązania problemu, 3. Określenie kryteriów i ocena rozwiązań, wybór rozwiązania, 4. Wdrożenie, kontrola. Ograniczeniem racjonalnego podejścia jest to, że nie zawsze można dokładnie sprecyzować, na czym polega problem oraz to że nie zawsze, jak się to na początku może wydawać, istnieje dostęp-na wiedza pozwalająca rozwiązać problem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz