Zawodne - strona 23

Architektura TCP IP w Windows 13

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

, kiedy NFS pracuje w zawodnej sieci, np. pracującej z protokołem SLIP na nieekranowanej skrętce dwużyłowej...

Rygoryzm i anarchizm metodologiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1267

się najczęściej tak zawodne, jak wnioskowanie oparte na podobieństwach. Dla przykładu wspomnijmy takie terminy...

Ogólne pojęcia i zagadnienia z logiki.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Lech Morawski
 • Logika prawnicza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1792

jest wnioskowaniem dedukcyjnym b) Każde wnioskowanie zawodne jest wnioskowaniem indukcyjnym. Wnioskowanie indukcyjne...

Innowacje w strategii rozwoju firm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

finansowych , a nawet ich upadku ; nadmierny stopień komputeryzacji może okazać się zawodnym wobec zdarzeń...

Metafizyka teocentryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1393

fundamentalną rolę zmysłów w procesie poznania i badania, ale zmysły czasem są zawodne, nie można ufać zmysłom...

Logika prawnicza - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 6209

zawodne nazywamy indukcyjnymi Tautologią jest to, co daje prawdę Dowód wprost jeżeli prawdziwa jest dana...

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

poznawczej , OD SZCEGÓŁU DO OGÓŁU np.: Każda sala ma zieloną tablicę b) zawodne (prawdziwość przesłanek...