Zasiłek rodzinny - strona 2

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3171

w których nie przekroczono 504 zł na członka rodziny Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka Prawo...

Rodzina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651

niewykwalifikowanego pomnożone przez liczbę dzieci w rodzinie. • We Włoszech pierwsza ustawa o zasiłkach rodzinnych...

Fundusz alimentacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

go dodatkiem do zasiłku rodzinnego (ustawa o świadczeniach rodzinnych, przyjęta przez Sejm w listopadzie 2003...

Technika zapotrzebowania społecznego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

dochodach (np. zasiłek rodzinny z ustawy o świadczeniach rodzinnych) 4. Potrzeba wsparcia ubezpieczonych...

Rodzaje ubezpieczeń pracowniczych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

nie tylko obywatelom polskim, ale również niektórym cudzoziemcom ( RÓZNICA MIEDZY `E' A RESZTA) Zasiłek rodzinny...

Polityka społeczna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

kategorii osób. Osobom starym, na emeryturze wypłaca się najwyższe świadczenia, natomiast system zasiłków...