Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego jako instrument polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego jako instrument polityki społecznej - strona 1 Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego jako instrument polityki społecznej - strona 2

Fragment notatki:

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS) JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS ) - instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników . System ten nadzoruje minister rolnictwa i rozwoju wsi- MAREK SAWICKI (PSL) Typy ubezpieczeń rolników W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpieczenia:
ubezpieczenie emerytalno-rentowe, finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej, uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników;
ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, realizację świadczeń z tego ubezpieczenia gwarantują jedynie składki od rolników, gromadzone w Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Fundusz ten jest osobą prawną, funkcje zarządu pełni z urzędu Prezes KRUS, pod nadzorem Rady Rolników.
Działalność KRUS Kasa prowadzi działalność prewencyjną, rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia kombatanckie dla inwalidów wojennych, pełni funkcję płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. Według danych na koniec półrocza 2005 ubezpieczeniu w Kasie podlegało 1.563.228 osób, a emerytury lub renty pobierało 1.621.980 świadczeniobiorców.
W roku 2008 budżet dołoży do kasy KRUS 15,9 mld złotych.
W styczniu 2008 ABW zapowiedziała przeprowadzenie kontroli w KRUS oraz innych instytucjach podległych ministrowi rolnictwa.
Władze Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje Prezes jako centralny organ administracji publicznej podległy ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Prezesa Kasy powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów , na wniosek tego ministra, złożony po zasięgnięciu opinii Rady Rolników. Prezes KRUS pełni z urzędu funkcje zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prezes KRUS może mieć jednego lub dwóch zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Prezesa złożony po zasięgnięciu opinii Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Za realizację zadań przydzielonych poszczególnym strukturom Kasy odpowiadają przed Prezesem dyrektorzy Biur Centrali Kasy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych, kierownicy Placówek Terenowych oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych, tj. centrów rehabilitacji rolników i ośrodków rehabilitacyjnych. Prezes KRUS Henryk Smolarz Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną KRUS tworzą:
Centrala ( Warszawa , Al. Niepodległości 190)
16 oddziałów regionalnych,
220 placówek terenowych,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz