Ochrona pracy kobiet i młodocianych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3962
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona pracy kobiet i młodocianych - strona 1 Ochrona pracy kobiet i młodocianych - strona 2 Ochrona pracy kobiet i młodocianych - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA PRACY KOBIET I MŁODOCIANYCH- PRZEPISY KODEKSOWE i PRZEPISY NIEKODEKSOWE np. rozporządzenie RM z dn. 10 września 1996 w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
Ochrona pracy wszystkich kobiet
zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia art. 176. Przykłady tych prac: prace wykonywane pod ziemią, prace poniżej poziomu gruntu, prace na wysokości, prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi (np. grabarz)
normy dźwigania dla kobiet: ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów 12 kg przy pracy stałej, przy pracy dorywczej 20kg/ ręczne przenoszenie pod górę przy pracy stałej 8 kg, a przy pracy dorywczej 15kg
przewożenie ciężarów dla kobiet: 50kg przy przewożeniu na tackach jednokołowych, 80 kg przy przewożeniu na wózkach 2-3-4 kołowych/ 300kg przy przewożeniu na wózkach po szynach
wcześniejszy wiek przechodzenia kobiet na emeryturę w stosunku do mężczyzn- 60 lat kobiety, mężczyźni- 65 lat
Ochrona pracy kobiet ciężarnych
Prace wzbronione kobietom ciężarnym: praca w pozycji stojącej, praca w pozycji wymuszonej, praca w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, pracę przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godz. na dobę, pracę przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi inwazyjnymi, prace w wymuszonym systemie pracy Pracodawca zatrudniający kobietę w ciąży przy pracach wzbronionych zobowiązany jest przenieść pracownicę do innej pracy lub zwolnić od wykonywania pracy
Ochrona trwałości stosunku pracy w czasie ciąży: zakaz wypowiadania rozwiązywania wypowiedzianej umowy o pracę, zakaz wypowiedzenia zmieniającego, zakaz rozwiązywania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn nie zawinionych przez pracownika, przedłużenie z mocy prawa do dnia porodu umowy zawartej na okres próbny przekraczający miesiąc, a na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy jeżeli miałyby one ulec rozwiązaniu po upływie 3-go miesiąca ciąży (nie dotyczy umowy na zastępstwo), rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.
Zakazy zatrudniania kobiet ciężarnych: nie wolno zatrudniać kobiet ciężarnych w porze nocnej(powinieni zmienić rozklad czasu pracy, umożliwiający pracę w ciągu dnia, jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe powinieni przenieść ją do innej pracy; w braku takich możliwości zwolnić pracownicę od obowiązku wykonywania pracy), nie wolno zatrudniać kobiet ciężarnych w godzinach nadliczbowych, nie wolno delegować kobiet ciężarnych bez ich zgody poza stałe miejsce pracy, nie wolno zatrudniać kobiet ciężarnych bez ich zgody w systemie przerywanego czasu pracy


(…)

… do pracy o gorszym wynagrodzeniu do dnia porodu musi jej wypłacać dodatek wyrównawczy. Kobieta zwolniona od wykonywania obowiązku zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia
Zwolnienia na badania lekarskie jeżeli nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy
Ochrona pracy kobiet mających dzieci (dopóki dziecko nie ukończy lat 4, a z niektórych przepisów dłużej)
Prawo do zasiłku rodzinnego; przysługuje…
… i świadczenia pielęgnacyjnego
Uprawnienia pracownic karmiących piersią- przerwy na karmienie niemowląt- na całym etacie - 2 przerwy pół godzinne lub 2x45min. Przepisy kodeksowe i pozakodeksowe dot. ochrony pracy młodocianych- dz. 9KP art. 190-206, Rozporządzenie RM z dn 28 maja 1996r w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, oraz Rozporządzenie RM z dn. 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
-jeżeli młodociany nie ukończył szkoły można go zatrudnić tylko na umowę na czas przygotowania zawodowego
WOLNO ZATRUDNIAĆ TYLKO TYCH MŁODOCIANYCH, KTÓRZY SPEŁNIĄ DWA WARUNKI:
UKOŃCZĄ CO NAJMNIEJ GIMNAZJUM
PRZEDSTAWIĄ ŚWIADECTWO LEKARSKIE Z TYM ŻE PRACA DANEGO RODZAJU NIE ZAGRAŻA ICH ZDROWIU
CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA O PRACĘ Z MŁODOCIANYM?
RODZAJ PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
CZAS TRWANIA I MIEJSCE ODBYWANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOO
SPOSÓB DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO
WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA
UMOWA Z MŁODOCIANYM JEST UMOWĄ SZCZEGÓLNIE CHRONIONĄ, tzn że można go zwolnić tylko w nielicznych i konkretnych przypadkach: likwidacja zakładu pracy, nie wypełnianie obowiązków przez młodocianego, nieprzydatność do pracy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Magdalena napisał(a):

2016-06-23 10:56:59

Bardzo przydatna, dziękuję.