Zasady techniki prawodawczej dotyczące języka tekstu prawnego - strona 11

Prawo - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4060

przez środki przymusu (stosowane w ostateczności). Język prawny - język tekstów prawnych podlegający ogólnym...

Teoria literatury - podręcznik

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1736

na dwie szkoły: odtwórczą, która zakłada, że trzeba wypracować szczegółowe techniki egzegetyczne pozwalające...

Dyrektywy wykładni i ich rodzaje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1428

za odstąpieniem od tego znaczenia (dyrektywa języka potocznego) - ponieważ j. prawny jest konkretyzacją j...

Wstęp do prawoznawstwa- notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aneta Jakubiak-Mirończuk
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1743

zawarty w tekście prawnym, stanowiący techniczną jednostkę strukturalną aktu prawnego wyrażoną w postaci...

Dyskurs prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3829

do uniwersalnego języka prawnego dyrektywa domniemania uniwersalnego języka prawnego w stosunku do języka prawnego...