Zasada trzech jedności w dramacie antycznym - strona 3

Zagadnienia ze średniowiecza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 791

, a chyba i następnych stuleci. Żarliwy kaznodzieja w zwalczaniu innowierstwa. Debiutował pracą O jedności...

Adam Mickiewicz "O poezji romantycznej"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1099

ludowość (bohaterowie, wierzenia) atmosfera grozy i tajemniczości - antyczny zasada trzech jedności...

Krasiński Zygmunt - Irydion

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1239

, wojennych wierszy i piosenek, historycznego zarysu wydarzeń pióra Maurycego Mochnackiego- ukazały się trzy...

Zygmunt Krasiński - Irydion

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1379

. Pogwałcił w tej części Krasiński zasadę trzech jedności, a jednak to najbardziej klasyczna część Irydiona...

Wyspiański Stanisław - Wesele

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1169

życie przetworzone w konflikt o wymiarze tragedii antycznej, jak w Klątwie). Wielu dramatów nie skończył...

Formy zwrotu do adresata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2541

: zasada trzech jedności (jedność czasu, jedność miejsca, jedność akcji). Fabuła...