Zasada proporcjonalności - strona 28

Logika prawnicza - synteza wykładu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Logika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

administracyjne. Zasada proporcjonalności – Nasze działanie proporcjonalne do zagrożenia (problem granicy obrony...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1750

i stosowanie następujących zasad: proporcjonalności, wielkości oczekiwań, ograniczonej dostępności...

Współczesne systemy polityczne - wszytsko

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Tadeusz Wallas
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 4158
Wyświetleń: 10087

tajności - zasada większości - zasada proporcjonalności Copyright © 2 0 0 4 / 2 0 0 5 b y J A C E K L E...

System partyjny w Czechach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • mgr Alina Kaszkur
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 7035

powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego według zasady proporcjonalności; wybory do Senatu...

Załatwianie sporów międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 651

to nie naruszenie p.m.; zwykle środki takie same lub podobne (zasada proporcjonalności/stosunkowości); np...