Zasada proporcjonalności - strona 26

Tymczasowe aresztowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

- wyjaśnienie, dlaczego nie uznano za wystarczające zastosowanie innego środka zapobiegawczego ( ← zasada...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład - wojna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2422

wojskową, gdyż "konieczność nie ma zakazów" (odrzucana przez większość doktryny). Zasada proporcjonalności...

Podstawy prawa UE - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy prawa UE
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2457

przynależności kompetencji Zasada pomocniczości Zasada proporcjonalności Zasada poszanowania równości...

Konstytucja federacji belgijskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

uregulowana jest w ustawie. Wybory odbywają się w oparciu o zasadę proporcjonalności określoną w ustawie...

Ustrój polityczny Niemiec-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

wyborczy stanowi skomplikowane połączenie zasady większości z zasadą proporcjonalności. Połowa ustawowej...

Ustrój Włoch-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 602

większości nie osiągnęły, wówczas mandaty podlegały podziałowi według zasady proporcjonalności...

Opracowanie kilku pytan - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1512

Zasada proporcjonalności ot. Rozdziału mandatów, mandaty rozdziela się między zarejestrowane listy...

Historia prawa powszechnego - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4102

, że jeśli uwzględni się dwuizbowość, gdy w Izbie Niższej wprowadzi się zasadę proporcjonalności (1:3), to w Izbie...