Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 658

Jak działa zasada pomocniczości? W dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji, Unia...

Zasada subsydiarności (pomocniczości)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714

z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje...

UE A PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1407

kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wprowadzenie do polityk europejskich 25.10.2012 Temat: zasada pomocniczości Źródła zainteresowania...

Kompetencje dodatkowe Unii

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2163

wykluczają taka harmonizację Dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Stosowanie zasady...

Pytania z zaliczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 336
Wyświetleń: 896

deliminacji Zasada pomocniczości Zadania rady gminy Funkcje miasta Baza ekonomiczna Mierniki urbanizacji...