zasada pomocniczości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zasada pomocniczości - strona 1

Fragment notatki:

Jak działa zasada pomocniczości?
W dziedzinach, które nie należą do wyłącznych kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym oraz lokalnym. I jeśli ze wg na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii (test porównania efektywności)
Kontrola zasady pomocniczości przez parlament narodowy:
W ciągu 8 tygodni każda izba może przesłać odpowiedniemu w ten sprawie organowi prawodawczemu uzasadnioną opinię zawierająca powody dla których uznaje, że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.
Dwie procedury:
Żółtej kartki:
Uzasadnione opinie o niezgodności projektu z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej 1/3 - ponowna analiza.
Prób ten stanowi ¼ w przypadku spraw dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości
Po ponownej analizie odpowiedni organ decyduje o
Podtrzymaniu
Zmianach
Odrzuceniu
Pomarańczowej kartki:
W ramach zwykłej procedury ustawodawczej uzasadnione opinie o niezgodności aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej zwykła większością głosów - ponowna analiza
Po analizie decyzja o:
Podtrzymaniu wniosku - uzasadniona opinia o zgodności, opinie parlamentów narodowych zostają przekazane prawodawcy Unii i wzięte pod uwagę po zakończeniu pierwszego czytania.
Jeśli 55% członków rady lub większość głosów oddanych w PE opowiada się za niezgodnością - nie będzie już analizowany.
Składnie skargi to TS
Parlamenty krajowe
Komitety regionów ( w odniesieniu do skutków ustawodawczych, do których przyjęcia była wymagana jego konsultacja)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz