Wprowadzenie do polityk europejskich

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 1 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 2 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityk europejskich
25.10.2012
Temat: zasada pomocniczości Źródła zainteresowania „Boom” od przełomu lat 80/90
Federalizm ale bez nazwy
„Obrotowość” zasady
Polityczne poparcie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji
Polityczna pragmatyka - gwarantowany sukces
Rozrost biurokracji przed Maastricht
Próba ukazania „ludzkiej twarzy UE”
Idea pomocniczości
Inspiracje starożytne
Koncepcja państwa Arystotelesa
Idea nie samowystarczalności Koncepcja koncentrycznie nakładających się wspólnot
Rodzina: mężczyzna +kobieta + niewolnik
Gmina (dla spraw poza codzienność)
Związek gmin/państwo
Idea zdolności do troszczenia się o swoje sprawy najlepiej - zdolność do wkładu w dobro wspólne
Sprzeciw wobec wspólnocie majątków i żon (contra do Platona)
Klasyczne sformułowanie Zasady Pomocniczości
Pius XI Quadragesimo anno [79]
„A chociaż prawda jest to i rzeczą przez dzieje stwierdzoną, że dla zmienionych warunków wiele zadań, która dawniej mniejsze spełniały jednostki społeczne, obecnie już tylko związki wielkie mogą dokonać, niewzruszoną przecież pozostanie najwyższa zasada filozofii społecznej, której ani podważać, ani osłabiać nie wolno:
Jak jednostkom ludzkim nie wolno odejmować i przekazywać społeczności tego, co za jednostki te własnej inicjatywy i własną mogą wytworzyć pracą, tak samo jest naruszeniem sprawiedliwości, gdy się to, co mniejsze i niższe społeczności wykonać i dokonać mogą, przydzielić większym i wyższym władzom społecznym; poza tym wyrządza to szkodę wielką i podrywa porządek społeczny. Wszelka czynność społeczna bowiem powinna w pojęciu i istocie swojej wspomagać członki ciała społecznego, nigdy zaś ich nie rozbijać, ani nie wchłaniać.”
Istota zasady pomocniczości
Rdzeń zasady:
Podmiotowość człowieka
Kierunek działania Różny
Czasem ku dołowi
Czasem ku górze
W zależności od tego działania którego poziom gwarantuje lepiej podmiotowość jednostek i związanych z nimi wspólnot
3 postulaty zasady pomocniczości


(…)

… wzięte z osobna […] w szczególności, ponieważ zakres lub efekty działania nie pozwalają narodowej lub regionalnej władzy lepiej osiągnąć cele”
Spinelli „członkowie powierzą, zgodnie z zasadą subsydiarności, wspólnym instytucjom tylko kompetencje niezbędne, by mogły wykonywać zadania, które są w stanie podjąć w sposób bardziej zadowalający niż każde z Państw Członkowskich wzięte z osobna…
… - ekonomiczne różnice między regionami Unii wymagają, aby większość decyzji w sprawie monitorowania, analiz oraz środków, które należy podjąć w celu naprawienia niepowiedzeń na szczeblu lokalnym, regionalnym bądź krajowym w zakresie w jakim różnice te nie zakłócą ustanawiania ram przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych ustanowionych w niniejszej dyrektywie, została podjęta”
Polityka
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz