Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 94

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

norm postępowania, ukształtowanych w ramach organizacji państwowej i pochodzących bądź uznanych...

Demokracja - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

w ramach procedury współdecyzji lub zgody dzieli ją z Radą. - Deficyt demokratyczny wynika z przeniesienia...

Ubezpieczenie wypadkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

- odrębne konto w ramach FUS-u, na które odprowadza się składkę w zróżnicowanej wysokości. Ujednolicenie...

Prezentacja wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

jednolity 85/337/EWG + zmiany) → ich transpozycja w: • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o uiś Zasada...