Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw w UE - strona 1 Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw w UE - strona 2 Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw w UE - strona 3

Fragment notatki:


"We wszystkich krajach należących do Wspólnoty spotykamy 4 podstawowe formy organizacyjno-prawne:
- jednoosobowe przedsiębiorstwo prywatne (samozatrudnienie/indywidualny przedsiębiorca), które jest najprostszą z form działalności, gdyż wymaga prostej procedury rejestracyjnej, przez co może zostać założone w ciągu kilku dni;
- spółka osobowa (z inną osobą),"
"Przesłanką stworzenia rynku wewnętrznego oraz polepszenia sytuacji gospodarczej i społecznej w obrębie całej Wspólnoty, jest nie tylko wyeliminowanie barier handlowych, ale także, reorganizacja struktury produkcji w wymiarze wspólnotowym. W tym celu niezbędne jest, aby przedsiębiorstwa, których działalność nie jest ograniczona do zaspokajania wyłącznie potrzeb lokalnych miały możliwość planowania i przeprowadzenia reorganizacji swojej działalności w skali całej Wspólnoty."

Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw  w Unii Europejskiej   We wszystkich krajach należących do Wspólnoty spotykamy 4 podstawowe formy organizacyjno-prawne:  - jednoosobowe przedsiębiorstwo prywatne (samozatrudnienie/indywidualny przedsiębiorca), które jest najprostszą z form działalności, gdyż wymaga prostej 
procedury rejestracyjnej, przez co może zostać założone w ciągu kilku dni;  - spółka osobowa (z inną osobą),  - kapitałowa spółka prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością, której nazwa oznacza, że odpowiedzialność wspólnika jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału;  - kapitałowa spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością, która od poprzedniej różni się tym, że wspólnicy to akcjonariusze, którzy kupują akcje - udziały w firmie.  Dla tych typów spółek uwarunkowania dotyczące zakładania czy prowadzenia i 
charakter spółki podlegają ustawodawstwu danego państwa i znacznie się od siebie różnią. Te różnice dotyczące przepisów prawnych, rozbieżne systemy podatkowe i inne dla każdego państwa szczegółowe uwarunkowania dotyczące spółek znacznie utrudniały rozpoczęcie działalności przedsiębiorcom, szczególnie dużym, dla których kluczowe znaczenie miała ekspansja na rynki innych państw, dlatego Unia Europejska (a wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza) podjęła działania zmierzające w stronę harmonizacji prawa przedsiębiorstw, pod nazwą europejskiego prawa spółek.  Jego akty obejmują sferę od zawiązania spółki, przez jej wewnętrzną organizację, 
reprezentację na zewnątrz, dysponowanie majątkiem, aż po zmiany strukturalne - transgraniczne ("przez granice") przeniesienie, łączenie czy przejęcie kontroli. Jednak nadal nie wszystkie zagadnienia zostały w nim szczegółowe uregulowane, w pozostałym zakresie należy stosować regulacje wewnętrzne państw członkowskich. Podstawowymi celami europejskiego prawa spółek jest zapewnienie swobodnego osiedlania się spółek, zbliżanie standardów materialnych spółek i tworzenie ponadnarodowych typów spółek. Ma ono gwarantować dostęp do rynków wszystkich krajów Unii i łatwe nawiązywanie transgranicznych stosunków handlowych.  Środkiem realizacji tego celu, jest Jednolity Rynek wewnętrzny, który powstał jako 
odpowiedź na potrzebę, aby spółki z różnych państw członkowskich miały pełną swobodę operowania na wspólnym obszarze gospodarczym.  Jednolity rynek wewnętrzny zaczął funkcjonować 1 stycznia 1993 roku i jest to, według Dz.U.UE "obszar bez granic wewnętrznych, na którym zostaje zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału" [Dz.U.UE C 235 z 24.12.2002]  Do urzeczywistnienia Jednolitego Rynku europejskiego miały prowadzić m.in.:  

(…)

… towarów i usług pozwala na
handel (towarami i usługami) na terenie całej Wspólnoty.
Kolejnym krokiem w drodze do stworzenia jednolitego rynku, było powołanie tzw.
spółek ogólnoeuropejskich, czyli takich, które w głównej mierze podlegają przepisom
unijnym. Dotychczas powstały 3 takie formy: spółka europejska, europejskie
zgrupowanie interesów gospodarczych, oraz spółdzielnia europejska. Czwarta forma…
…, na którym zostaje zapewniony
swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału" [Dz.U.UE C 235 z 24.12.2002]
Do urzeczywistnienia Jednolitego Rynku europejskiego miały prowadzić m.in.:
- eliminacja ceł i innych opłat w handlu między państwami członkowskimi,
- ustanowienie wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki handlowej wobec krajów
trzecich,
- zapewnienie wolnej konkurencji, ujednolicenie ustawodawstwa…
… celów, a zatem okazuje się niezbędne; (…)”
2) Spółka europejska (łac. Societas Europaea) odpowiada w przybliżeniu znanej nam
spółce akcyjnej. Funkcjonuje od 2004 roku. Centralnym motywem powołania tej
spółki do życia było przezwyciężenie trudności w transgranicznym przemieszczaniu i
łączeniu się, jakich doznawały podmioty krajowe. Ta spółka daje możliwość
funkcjonowania na całym terytorium Wspólnoty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz