Prawne i ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa

note /search

Rynek jako mechanizm regulacji gospodarki

  • Politechnika Wrocławska
  • Prawne i ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2975

"Ujęcie podmiotowe zmierza do ukazania przedsiębiorstwa jako użytecznego pojęcia nie tylko w odniesieniu do przedmiotu działalności czy przedmiotu praw, ale także jako podmiotu praw i obowiązków, powstających z racji prowadzenia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym oznac...

Polityka pieniężna - Bank Centralny

  • Politechnika Wrocławska
  • Prawne i ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1995

"Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) – systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy wa...

Prawno-organizacyjne formy przedsiębiorstw w UE

  • Politechnika Wrocławska
  • Prawne i ekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1834

"We wszystkich krajach należących do Wspólnoty spotykamy 4 podstawowe formy organizacyjno-prawne: - jednoosobowe przedsiębiorstwo prywatne (samozatrudnienie/indywidualny przedsiębiorca), które jest najprostszą z form działalności, gdyż wymaga prostej procedury rejestracyjnej, przez co może z...