Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 95

NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1778

obszarze północnoatlantyckim Zasady i reguły działania rozwinięte w ramach Sojuszu stanowią podstawę...

Naukowa teoria kultury - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kultura słowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

je zawsze, jak współdziałają w ramach układu materialnego w którego skład wchodzą: zastrzeżoną do ich użytku część środowiska...

Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5558

; ma u podstaw prawo międzynarodowe (wyznacza jego zasadnicze ramy); Jest obciążone takimi cechami jak: PMG...

Mała Konstytucja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

: domniemanie kompetencyjne w ramach władzy wykonawczej; RM = premier, wicepremierzy, ministrowie, inne osoby...

Polityka rolna- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 966

Reglamentacja obszaru upraw określonych płodów rolnych, także w skali hodowli. (wykorzystywane w ramach tzw...

Finanse międzynarodowe- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 707

żadnych sankcji w ramach procedury nadmiernego deficytu kraj zadłużony miał od roku do dwóch lat na dokonanie...