Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 23

Pojęcie systemu politycznego

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

w działaniach politycznych w ramach danego państwa, jak również ich wzajemne stosunki, tworzące funkcjonalną...

Układ z Schengen - omówienie

  • mgr Szymon Drabczyk
  • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

∏praca ta b´dzie si´ toczyç w ramach prawnych i instytucjonalnych UE. Porzàdek prawny Schengen w∏àczono...

Wykład - Wspólna Polityka Rolna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Pawlas
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 777

w ramach wspólnych organizacji rynków rolnych. Przyznawanie jednolitej płatności rolnej...

Podtawowe zasady prawa wyborczego.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

terytorialna, w ramach której oddaje głosy określona grupa wyborców) - jednolita struktura, stałych obwodów...