Zasada jednolitych ram instytucjonalnych - strona 22

Moralność a prawo- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1456

które nie stanowią przekroczenia norm moralnych a wykraczają poza ramy prawne zalicza się: działalność reformatorką...

WSPÓLNY RYNEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

wszystkie elementy wspólnego rynku, a ponadto w jej ramach istnieje pełna koordynacja lub unifikacja różnych dziedzin...

System instytucjonalny Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Radosław Potorski
  • Integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

członkowskie powstrzymują się od przeszkadzania w osiąganiu tych celów w ramach traktatu z Lizbony - każde...