Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 62

Wykład - traktaty rzymskie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

w postaci Jednolitego Rynku Europejskiego. 17-18.VII.86r. - na szczycie europejskim w Luksemburgu podpisanie...

System ochrony prawnej Unii Europejskiej

  • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  • Administracja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3794

nazywały się izbami Są to instytucje jurysdykcyjne. TSUE – podstawa prawna art. 13 – ramy instytucjonalne...

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Filip Skawiński
  • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

). Zasada równowagi instytucjonalnej „Każda z tych instytucji działa w granicach uprawnień przyznanych...