Wykład - traktaty rzymskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - traktaty rzymskie - strona 1 Wykład - traktaty rzymskie - strona 2 Wykład - traktaty rzymskie - strona 3

Fragment notatki:

25. III. 1957- podpisanie Traktatów Rzymskich
WIELKA BRYTANIA - nie przystąpiła do EWG, nie podpisała TR (względy gosp i polit).
TR zakł likwidację barier celnych m/kr człon i jednolitą politykę celną na zewnątrz. GB miała powiązania z kr kolonialnymi, na bazie tych więzów GB miała zagwarantowane tanie surowce i rn zbytu (duży). Gdyby weszła do EWG musiałaby zrezygnować z importu z kolonii, bo w wyniku nałożenia ceł towary te byłyby droższe od tych z krajów europejskich. Powodowało to też podrożenie kosztów exportu do kr kolonialnych. Dlatego GB pozostała w pozycji “wyczekującej”.
TRAKTATY RZYMSKIE - kluczowe znaczenie dla procesu integracji miało podpisanie traktatu o EWG - stworzenie warunków do swobodnego przepływu ludzi, materiałów i kapitału, stworzenie wspólnego rn. Etapem pośrednim jest stworzenie unii celnej (UC). Wspólna polityka na szczeblu ponadnarodowym:
polityka handlowa
polityka rolna
polityka transportowa
polityka konkurencji
polityka społeczna
Zał, że UC została wprowadzona w okresie 12 lat, do k. dekady l. 60-tych. Podział rozwoju procesu integracji ( 4 etapy ):
I etap - l. 60-te - etap przejściowy
Miało wówczas nastąpić utworzenie UC ( do 1970 - teoria ). 1. VII. 68r. udało się to →nastąpiło zniesienie ceł, ograniczenia ilościowe w handlu m/kr członk. Następuje znaczna liberalizacja w zakresie przepływu osób i znacznie mniejsza liberalizacja przepływu kapitału i handlu usługami. Osiągnięto zakładane cele.
II etap - l. 70-te - okres zmarnowany dla integracji
Nie wiedziano jak daleko sięgnąć w integracji. Charakter zmian narzucony przez czcz zewn EWG ( syt w MSW ). Upadek systemu w Bretton Woods. Obawa, że destabilizacja syst walut może zniszczyć korzyści uzyskane dzięki integracji. All działania skierowano ku syst walut: koncepcja francuska - szybka integracja aż do utworzenia wspólnej waluty
koncepcja niemiecka - 1st ujednolicenie się gospodarek, a później wspólna waluta
Rozwiązanie - Luksemburg, p. Werner - 2 założenia harmonizujące gospodarki kr członk i postęp w dziedzinie walut:
koncepcja węża walutowego - nałożenie ograniczeń w stos do wahań kursów rn
koncepcja europ syst walut, 13.III.79r- wprowadzenie go pomiędzy 8 krajami (chociaż było już 9 krajów). GB- funt nie wszedł do wspólnej waluty. W 73r. poszerzenie północne o GB, Irlandię i Danię.
Następ rozwój stos zewn z kr 3-imi EWG, normalizacja stosunków z krajami AKP ( Afryka, Karaiby, Pacyfik).
1963r - Younde w Kamerunie - podpisanie traktatu przez 18 krajów.
1975r - 1st konwencja z Lome (Togo) - objęła 46 krajów AKP
1979r - 2nd konwencja z Lome (Togo) - objęła 58 krajów AKP


(…)

…. A prawną podstawą realizowania tego programu był dokument w postaci Jednolitego Rynku Europejskiego.
17-18.VII.86r. - na szczycie europejskim w Luksemburgu podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego - jt. podstawa traktatowa. 1.VII. 87r. - wszedł w życie JAE.
Hasłem staje się Europa bez granic. Pod k 80-tych opublikowano dokument opracowany pod kierunkiem Jeac Delource (przewodniczący komisji…
… ponadnarodowy i wprowadzenie wspólnej waluty. Polit zewn: 89r. - podpisanie III i IV konwencji z Lome ( 69 krajów z AKP)
IV etap - l.90-te - rozpad bloku pń socjalist, rozpad ZSRR powoduje iż kraje członk muszą dostosować proces integracji do pń E Śr-Wsch. Zostaje zrealizowany I etap planu Delource (powstał jednolity rynek). Szczyt Europejski - w Maastricht w Holandii 7.II.92r. zostaje podpisany traktat…
… “Utworzenie Wspólnoty”:
Tytuły: 1. Swobodny przepływ towarów
Utworzenie Unii Celnej
Eliminacja ograniczeń ilościowych art. 9-37
2. Rolnictwo art. 38-47
3. Swobodny przepływ osób, usług i kapitału art. 48-73
4. Transport art. 74-84
CZĘŚĆ III: istotna “Polityka Wspólnoty”
Tytuły: 1. Wspólne zasady obejmuj polit konkurencji art. 85-102
2. Polit gosp, w tym gł polit handlowa art. 103-116
3. Polit społeczna art. 117-128
4. Europejski Bank Inwestycyjny art. 129-130
CZĘŚĆ IV: “Stowarzyszenie z krajami i terytoriami zamorskimi, kte pozostają w specjalnych stosunkach z kr członk” (wprowadzone gł pod naciskiem Francji) art. 131-136
CZĘŚĆ V: Instytucje Wspólnoty:
1.Postanowienia dot instytucji art. 137-198
2.Postanowienia finans dot budżetu Wspólnoty art. 199-209
CZĘŚĆ VI: “Postanowienia ogólne i końcowe” art. 210…

W praktyce fakt, że zlikwidow stawki celne 18 miesięcy wcześniej spowodowało zastosow 2 dodatkowych redukcji stawek celnych. Łącznie 10 redukcji. Ostatnia 5% - 1.VII.68r. Jednocześnie wprowadzono Jednolitą Zewnętrzną Taryfę Celną w stosunku do krajów 3-ich w oparciu o met śr arytmet, stawek celnych na dzień 1.I.57r. Oparcie o taką metodę spowodowało, iż faktycznie wprowadzenie wspólnej taryfy celnej oznacza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz