Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 5

Porządek prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1225

Europejskiej. 2. W ramach zasad i celów swoich działań zewnętrznych Unia Europejska prowadzi, określa...

Unia Europejska a publiczna władza UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • System prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów określonych w traktatach (zasada proporcjonalności). Władza Unii Europejskiej...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

o ustanowieniu Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej) w ramach kolejnej konferencji, którą zaplanowano...

Unia celna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Edyta Małecka - Ziembińska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2863

współpracy w ramach Unii Europejskiej. W 2002 roku WE przejęła kompetencje Europejskiej Wspólnoty Węgla...

Prawo w UE - Swobody europejskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego z 1976 r., jednolity akt europejski z 1986 r., traktat o Unii...

Prawo Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego z 1976 r., jednolity akt europejski z 1986 r., traktat o Unii...