Instytucje UE - Zasady funkcjonowania instytucji UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Instytucje UE - Zasady funkcjonowania instytucji UE - strona 1  Instytucje UE - Zasady funkcjonowania instytucji UE - strona 2

Fragment notatki:

Zasady funkcjonowania instytucji UE.
Re
lacje między instytucjami UE nie układają się w sposób identyczny jak w państwach narodowych. Europejski ład instytucjonalny odzwierciedla skomplikowany charakter całego systemu politycznego UE. S
ystem polityczny UE opiera się na zasadach, które konstytuują jego specyficzną strukturę oraz sposób funkcjonowania. Zasady te można podzielić na dwie grupy: zasady odnoszące się do relacji międzyinstytucjonalnych oraz zasady regulujące współpracę między UE, a państwami członkowskimi. Podstawowe zasady, na których opiera się funkcjonowanie UE: ➔
zasada poszanowania tożsamości państw członkowskich i podstawowych funkcji państwa

zasada poszanowania praworządności i praw człowieka ➔
zasada demokracji

zasada kompetencji powierzonych (uzupełnienia zasadami subsydiarności i proporcjonalności)

zasada solidarności/lojalności

zasada federalizmu
Federalizm w systemie instytucjonalnym UE wynika z dualizmu dotyczącego poziomów współpracy w UE. Unia jest złożonym, wielopoziomowym systemem, w którym władza rozproszona jest pomiędzy poziom europejski, narodowy i regionalny. Na pierwszym z tych poziomów władza jest realizowana zgodnie z dwoma reżimami: ponadnarodowym i międzyrządowym.
Federalizm oznacza także wysiłek ludzi i polityk, aby utrzymać maksymalny poziom niezależności, partycypując w tym samym czasie na konstytucyjnych, ale niescentralizowanych podstawach w osiąganiu zamierzeń, do których dążą grupy, bądź które z konieczności muszą być realizowane przez te grupy w ramach wspólnych przedsięwzięć. Unia Europejska opiera si dużej mierze na zasadach federalizmu, wskazujących, że ma być ona dobrowolną unią państw i obywateli mających wspólne cele dobrobytu i bezpieczeństwa. Strukturę Unii zaprojektowano tak, by chroniła kulturę, tożsamość i interesy państw członkowskich wszędzie tam, gdzie są one zbieżne z ogólnym interesem Unii. Cechy federalizmu obecnie w UE:

zasada subsydiarności

wspólna waluta: euro

niezależny Bank Centralny

coraz bardziej złożone mechanizmy decyzyjne

obywatelstwo UE
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz