Zasada jednolitych ram instytucjonalnych Unii Europejskiej - strona 22

Akcesja -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

wynikających z sytemu WE i jego ram instytucjonalnych (tj. acquis communautaire), obejmujących: treść i zasady...

Program przedmiotu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

przedmiotu: Polska w Unii Europejskiej Geneza Wspólnot Europejskich (do 1958 roku). Etapy historii Wspólnot...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

itd. W ramach pierwszego filaru wprowadzono też instytucję „obywatelstwa europejskiego”. Nazwa...

Integracja Europejska - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

handlowymi i gospodarczymi rynku Europejskiego. Kaje EFTA chciały uczestniczyd w jednolitym rynku wewnętrznym...