Zasada jednolitości w sądzie - strona 4

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

przejęły sejmiki Sądy kościelne zmiany wzrasta ranga sądów synodalnych ( podczas wizytacji biskupa) zasady...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20587

przez Reichstag XIIIw.- księga elbląska- dotyczyła zasad postępowania sąd.; najstarszy zwód prawa polskiego zwód...

Postepowanie-sadowo-administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2828

określa w sposób kategoryczny, a nie jakiś sąd. ART. 45 jest źródłem 2 zasad: Zasada prawa do sądu...

Państwo unitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Państwo unitarne jednolitość terytorialno-polityczna wspólnoty wyznacza egzystowanie państwa...

Sądowy wymiar sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

apelacyjne Sądy powszechne wydają wyroki w imieniu RP. Organizacja, kompetencje i zasady funkcjonowania sądów...

Normy procesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

retro non agit - prawo nie działa wstecz. Zasada jednolitości postępowania - prowadzone postępowanie...