Zasada jednolitości w sądzie - strona 11

Ochrona człowieka wykład 11/1/12

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Paweł Jaros
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

z tym co orzekl sąd! - w tym organ ten wystepuje jako ochrona praw człowiek w kontaktach z administracja publiczna...

Właściwość sądu- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

ze względu na osobę oskarżonego: sąd powszechny czy sąd szczególny. sądy powszechne - co do zasady właściwość...

Zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

się na świecie wybór prawa. Brak jest natomiast jednolitości przy poszukiwaniu prawa właściwego w braku wyboru...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2037

w procedurze amerykańskiej: Pytania zadają tylko strony. Sąd tylko uchyla pytania, ale tylko na zasadzie...

Zasady ogólne k.p.a.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

postępowanie, albo przez organ nadzoru czy też w wyniku kontroli sądu administracyjnego. Zasada prawdy...