Zasada jednolitości w UE - strona 22

Członkostwo w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 595

zasad ustalonych w art. 6 pkt. 1 może przystąpić do UE. Materialne przesłanki warunkujące ubieganie...

Postępowanie karne- odpowiedzi 4

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

jak i samoistnemu 7.Vis compulsivia to: b)ograniczenie zasady prawdy materialnej d)przymus absolutny 8.Indyferencja...

Wykładnia prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1036

, o ile dana materia mieści się w acquis communautaire oraz wyrażonych tam celach i zasadach. Działalność...

Wykład - zasady naczelne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 56
Wyświetleń: 385

Art. 3 - jednolitość państwa Art. 4 - zasada suwerenności narodu i przedstawicielstwa Art. 5...