Zasada jednolitości systemu organów sądowych - strona 6

Samorząd - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 952

do organów władzy publicznej. Art. 16 i 163 konstytucji. Samorząd jest instytucją umocowaną...

Uznanie administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

systemu centralistycznego może być taki system, iż rozstrzygnięcie należy wprawdzie do organów niższych...

Prawo administracyjne - E.Ochendowski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1603

rady i jej organów. Ponadto w statucie mogą znaleźć się przepisy określające zasady tworzenia jednostek...

Traktat z Nicei

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

większością kwalifikowaną, reforma organów sądowych, ustalenie liczby posłów w PE) oraz zreformował instytucję...

Funkcje i gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2380

najpowszechniej przyjmuje się, że obejmuje ona zasadę podziału władz umożliwiającą organom należącym do różnych...

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

Rzeczpospolitej można wyróżnić akty normatywne pochodzące od: organów władzy ustawodawczej, organów władzy...