Zasada jednolitości stosowania prawa UE - strona 20

PUE - swobody + zasady

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2646

, aby żadna norma nie pozostawała w sprzeczności z prawem UE pierwszeństwo w aspekcie stosowania prawa - skierowane...

Autorskie prawa osobiste - problemy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

równolegly - Definicja art. 6 pkt 6 Czas ochrony- zasady obliczania Prawa majątkowe autorskie - 70...

Zasada trójpodziału władz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

prawa, do władzy wykonawczej należy ich realizacja, sądy rozstrzygają spory. Każdy ośrodek władzy...

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

. zasada dobrej administracji). Obowiązuje takŜe, w zakresie stosowania prawa UE, zasada spójności...

System językowy UE

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Instytucje Europejskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

UE. Przy postępowań obowiązuje zasada używania języka powoda, gdy skarga na państwo to języka...

Sąd Najwyższy - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

orzecznictwa sądów i innych organów poddanych kontroli SN ma sprzyjać jednolitości stosowania prawa drogą...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 3290

rozwiązywanie sporów - zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, - dążenie do rozwijania...

Prawo UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

. Terytorialny zakres obowiązywania UE Terytorialny zakres obowiązywania UE jest określony zasadami prawa...

Parlament - struktura, skład i organizacja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1092

→ tzw. autonomia regulaminowa, ale i ona ma swoją cenę, gdyż nie stanowi źródła prawa powszechnie...