Zasada jednolitości sądów - strona 21

Funkcje i gwarancje konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2380

, a w szczególności zasada tzw. Jednolitości władzy państwowej, traktowana jako alternatywa wobec zasady podziału...

Wyrok zwykły.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1225

Sąd powinien ocenić stan faktyczny sprawy wg chwili wydania orzeczenia, zasada ta odnosi się do stanu...

Idea edukacji współczesnej

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

, kształtowanie wolnego i osobistego sądu. Kształcenie obejmuje aspekty: intelektualny, psychologiczny, moralny...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

się za obowiązujące, czasami po niewielkich zmianach, na własnym terytorium Zasady stanowienia prawa: - określenie...

Spory o właściwość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Spory o właściwość Zasada: sąd bada z urzędu swą właściwość 1. jeśli stwierdził swą niewłaściwość...

Prawo finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 560

PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH Prawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania...

Podział władzy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

- władza sądownicza: sądy (powszechne, administracyjne, konstytucyjne) personalny jest u podstaw zasady...