Zasada jednolitości podziału władzy - strona 62

Prawo i norma prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

. podział majątku jest równy chyba, że umowa mówi inaczej, czyli jest wzgląd na umowę). Norma prawa...

Wyklady filozofia współczesna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1015

społecznym, jako naczelna zasada postępowania. Warunki: Elita intelektualna- władza. Rządzą ci, którzy wiedzą...

Konstytucja - artykuły

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

w okręgach grodowych miejski- wójt+ławnicy; wiejski- sołtys+ławnicy Sądownictwo (1320 - 1454) zasada...

Struktura parlamentu - zasada dwuizbowości.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1218

STRUKTURA PARLAMENTU: ZASADA DWUIZBOWOŚCI Geneza dwuizbowości tzw. mieszczańsko-szlachecki...

Samorząd terytorialny w II RP - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1344

terytorialnego cechowały następujące zasady. Część z nich była wprost wyrażona w konstytucji (art. 65, 66,67...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1890

, nie jest związany prawem tylko zasadami rozumu, ta władza przysługuje z woli ludu, przekazana całkowicie...