Zasada jednolitości podziału władzy - strona 63

Program wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Potz
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

polityczny, funkcje państwa, podział na monarchie, republiki, unitarne, federacyjne, konfederacyjne. 4...

Polityka społeczna wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Edward Dolny
 • Polityka społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

polityki społecznej  Ogólna wizja mechanizmu gospodarczego i przyjętego zasady podziału przesądzają...

Rodzaje prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr. hab Jacek Matuszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2814

z kryzysu Zasada suwerenności narodu (twórca J.J Russoe) zmieniony zostaje kierunek genezy władzy (władza...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

podobna jest organizacja władzy-zasada wodzostwa -odrzucają zasadę podziału władz -procedury decyzyjne...

KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

. i gminnych osób prawnych; rodzaj mienia publicznego, wyodrębnionego dla skuteczności decentralizacji władzy...

Osoby fizyczne i rzeczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Wasilewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302

, patenty, etc., dobra osobiste etc., papiery wartościowe, pieniądze. Terminologia: • Zasada jednolitości...

Ogranizacja handlu zagranicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

handlu zagranicznego oznacza wyraźny podział władzy, odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych osób...