Zasada jednolitości podziału władzy - strona 21

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

którego powstaje akt prawodawczy formalność stanowienia prawa - dokonują go kompetentne organy władzy publicznej...

System polityczny Szwajcarii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Poboży
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

przekazuje konstytucja. 2. Zasada jednolitości i nadrzędności władzy państwowej – zasada ta wychodzi z zasady...

Opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Małgorzata Łuszczyńska
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3927

rodzaje władzy, jednak jest zwolennikiem jednolitości władzy skupionej w rękach suwerena nie jej podziału...

Zagadnienia z zarządzania 3

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

się podporządkować woli władzy. Rozróżnił władzę na środki sprawowania i jej formy. Określił zasady biurokracji...