Nauka o państwie i prawie-opracowanie pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o państwie i prawie-opracowanie pytań - strona 1 Nauka o państwie i prawie-opracowanie pytań - strona 2 Nauka o państwie i prawie-opracowanie pytań - strona 3

Fragment notatki:

1.Funkcje nauki o polityce
1.funkcja opisowa
2.funkcja wyjaśniająca - wyjaśnia powiązania przyczyny i skutku, odwołuje się do szerokiej wiedzy, kultury, historii
3.funkcja prognozująca - opiera się na założeniu pewnej cykliczności, np. fala demokratyzacji, podstawa są dane demograficzne
4.funkcja instrumentalno-praktyczna - dostarcza wiedzy o tym, jak wygrać wybory, doradztwo polityczne, marketing polityczny
2.Standardowe zagadnienia przedmiotu wiedzy o polityce
W 1948r. UNESCO opracowało katalog spraw, którymi zajmuje się nauka o polityce :
1.teoria polityki, 2.instytucje polityczne,
3.partie, grupy i opinia publiczna, 4.stosunki międzynarodowe
lub
1.teoria organizacji,2.wł fragmentów i jej podzial,3.nauka o ustrojach,4.spol. obywatelskie,5.polit. szczegolowe
3.Konfliktowe koncepcje pochodzenia państwa.
T. Hobbes - okres przedpaństwowy był zły, ludzie wyniszczali się wzajemnie, więc stworzyli umowę społ., która dała początek państwu (umowa ludu z władcą);Człowiek z natury jest zły, egoistyczny, dąży do własnych pragnień. Umowa społ. była jakby podporządkowaniem się suwerenowi (można ją jednak złamać, jeśli suweren nie zapewnia bezpieczeństwa). Państwo jest jak Lewiatan(1651r.), który wszystko wchłania, ale daje też bezpieczeństwo.
T. podboju i przemocy - państwo jest następstwem podboju jednych ludów przez inne, silniejsze grupy ludzi pokonują grupy słabsze organizacyjnie, jak twierdził w XIX w. Ludwik Gumplowicz - państwo jest ważnym tworem, bo służy zachowaniu gatunku, stwarza ludziom lepsze warunki do życia. Niezmienny podział na rządzonych i rządzących. Wassel kampf - walka ras - silniejsza grupa zawsze podbija słabszą.
Teoria marksistowska-sformułowana gł. przez Engelsa-powstanie państwa dokonało się w szeregu przeobrażeń-państwo niewolnicze(ewolucja)-państwem feudalnym-w kapitalistyczne. Kolejnym etapem ma być państwo komunistyczne bez granic, ze wspólną własnością. Państwo jest organizacją przymusową, służącą władzy, w którym jedna klasa panuje nad drugą. Nierówny podział pracy doprowadził do podziału społ. na klasy, państwo zaś miało dać bezpieczeństwo w tej walce klas, ale dało je jedynie klasie posiadającej.
4. Integracyjne koncepcje pochodzenia państwa
Arystoteles - koncepcja naturalistyczna; ludzie, nie mogąc samodzielnie uchronić się przed niebezpieczeństwami, zaczęli w sposób naturalny łączyć się w grupy, a ostatecznie w państwa, które jest jednym z etapów rozwoju człowieka, w którym może się realizować. Człowiek z natury stworzony jest do życia w grupie, bo nie jest samowystarczalny. Patriarchalna - źródłem państwa jest rodzina, te łączą się w rody, plemiona, w końcu państwa plemienne, na czele których stał władca (jak ojciec w rodzinie). Teoria głoszona przez Roberta Filmera.


(…)

…. Społ.- czynnik pierwotny
Państwo - czynnik wtórny Psychologiczna - jej prekursorem był Platon, a kontynuował Leon Petrażycki - ludzie z natury muszą być czemuś lub komuś podporządkowani, mieć zakazy i nakazy, a państwo jest pewnym przeżyciem.
5. Państwo - etymologia pojęcia
Ewolucja pojęcia:
1.starożytność - polis ( misto państwo, gmina państwo ), - Grecja., Civitas ( wspólnota ), Res Publica - Rzym…
…: /i jest to koncepcja historyczna/
Państwo przymusową organizacją społeczeństwa - Fryderyk Engels i W. Lenin:
- czynnikami państwotwórczymi są: władza publiczna, podatki, terytorium
- państwo powołuje aparat państwowy dla utrzymania ładu, bezpieczeństwa (machina biurokratyczna, policja, wymiar sprawiedliwości)
- aparat państwowy posługuje się przymusem i przemocą
- państwo tworzy prawo - wolę klasy panującej o randze ustawy
K. MARKS - podzielił państwa na polit i ekonom:
-państwa polit trzeba jak najszybciej zniszczyć- rewolucja;-państwo ekonom jest niezbędne-musi scentralizować to, co wcześniej było w rękach kapitalistów; kapitalistów dłuższej skali czasowej umrze i to państwo
Marks zakładał, że w drodze rewolucji socjalistycznej powstanie dyktatura proletariatu, ona miała użyć przemocy w dokonaniu przemian społecznych
LENIN - państwo to organizacja siły i przemocy w celu dławienia jakiejś klasy. Dyktatura proletariatu nie może być pogodzona z parlamentaryzmem, zasadą podziału władz, powszechnym prawem wyborczym i równością wobec prawa. Gdy proletariat stanie się klasą panującą, obali burżuazję; dyktatura proletariatu jest właściwą demokracją. Wg Lenina dyktatura proletariatu to dyktatura partii komunistycznej…
… i socjolog.
Główne założenia:
*Koncepcja ta wpisuje się w tzw. nurt darwinizmu społecznego (interpretuje on historię ludzkości jako historię walk między grupami ludzkimi)
*Na początku gr. ludzkie (hordy) łączą się i powstają plemiona;plemiona nastawione są do siebie w sposób antagonistyczny. Jedno plemię podbija inne i narzuca mu swoją władzę. Na drodze coraz to szerszych podbojów kształtuje się organizacja…
… koncepcji anglosaskiej), reguluje konflikty społeczne
-szeroko-państwo obejmuje ludność, terytorium, funkcjonalność, normatywność i instytucjonalizm; jest systemem obejmującym terytorium, ludność i zakres władzy;funkcje (urzeczywistnia interesy obywateli) organizuje podział dóbr i wartości
państwo jest tematem kontrowersyjnym, definiuje się je na różne sposoby:
a.teoria organiczna - państwo jako całościowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz