Zasada jednolitości kierownictwa - strona 3

Państwo unitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Państwo unitarne jednolitość terytorialno-polityczna wspólnoty wyznacza egzystowanie państwa...

Więzi organizacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

podejmowaniu decyzji. Wady 1. Naruszenia zasady jednoosobowego kierownictwa, mniej klarowne określenie...

Struktura organizacyjna, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

od zasady jedności kierownictwa na rzecz każdorazowego negocjowania i poszukiwania kompromisu...

Istota zarządzania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

- jeden szef Jedność kierownictwa - jednolitość decyzji Podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu...

Teorie organizacji zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

szkolenia i doskonalenia robotników -zasada współpracy kierownictwa i robotników w celu realizacji zasad...

Henri Fayol

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

więcej niż jednemu przełożonemu następuje sprzeczność poleceń i zakłócenie autorytetu. Jednolitość kierownictwa...