Zasada jednolitości kierownictwa - strona 2

note /search

Cechy idealnej biurokracji

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1904

są bezosobowe przepisy podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jednolitość kierownictwa...

Zasady konstytucji kwietniowej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

invocatio dei. Konstytucja zachowała niezmienioną nazwę państwa Zachowała zasadę jednolitości państwa...

Henryk Fayol - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1120

, który jest w stanie wydawać mu polecenia -jednolitość kierownictwa - 1 osoba, która koordynuje działanie zespołu...

Zasada trójpodziału władz

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

stosowania zasady jednolitości władzy państwowej. Obecnie zarówno w sferze myśli prawniczej, jak i praktyki...

Okres Polski Ludowej.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 763

z 1936 r.; Konstytucja lipcowa (22 lipca 1952 r.) odrzucenie zasady podziału władz na rzecz jednolitości...