Zasada jednolitości kierownictwa - strona 2

Cechy idealnej biurokracji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1883

są bezosobowe przepisy podział pracy, autorytet, dyscyplina, jedność rozkazodawstwa, jednolitość kierownictwa...

Zasady konstytucji kwietniowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

invocatio dei. Konstytucja zachowała niezmienioną nazwę państwa Zachowała zasadę jednolitości państwa...

Zasada jednolitości- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

II. W stosunkach wewnętrznych w prokuraturze funkcjonuje zasada hierarchicznego podporządkowania...

Henryk Fayol - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1120

, który jest w stanie wydawać mu polecenia -jednolitość kierownictwa - 1 osoba, która koordynuje działanie zespołu...

Zasada trójpodziału władz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

stosowania zasady jednolitości władzy państwowej. Obecnie zarówno w sferze myśli prawniczej, jak i praktyki...

Okres Polski Ludowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 749

z 1936 r.; Konstytucja lipcowa (22 lipca 1952 r.) odrzucenie zasady podziału władz na rzecz jednolitości...