Henryk Fayol - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Henryk Fayol - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Fayol Henryk - podobne poglądy do Webbera [teoretyka], a Henryk [praktyk] uważał, że po to by awansować należy mieć zdolności organizacyjne/ kierowania TEORIA ORGANIZACJI / FUNKCJI:
1)zapewnienie elementów technicznych - metod i urzadzeń [procedur i maszyn]
2)funkcja handlowa - kierownik musi utrzymać kontakt z petentami, być dostępny
3)funkcja finansowa - konieczność pozyskiwania i należytego użytkowania pieniędzy
4)funkcja ochronna - pilnowanie pracowników i własności mienia, czy urzędnik wykonuje pracę zgodnie
z prawem
5)funkcja rachunkowa - prowadzenie zestawień, bilansów, tabel, zestawów statystycznych, rejestracja
6)funkcja przewidywania, organizacji, koordynacji działań, rozkazodawstwie, kontroli działań
ZASADY DOBREJ ADMINISTRACJI WEDŁUG FAYOL'A:
-podział pracy → specjalizacja
-zasada autorytetu - prawo do rozkazodawstwa, wydawania poleceń; musimy uznawać te same wartości co przełożony, stąd autorytet
-zasada dyscypliny - pracownicy mają być posłuszni, zdyscyplinowani,a przełożeni mają wydawać możliwe do zrealizowania, konkretne zadania, jednoznaczne
-jedność rozkazodawstwa - podwładny ma tylko 1 przełożonego, który jest w stanie wydawać mu polecenia
-jednolitość kierownictwa - 1 osoba, która koordynuje działanie zespołu i jest odpowiedzialna za zreazliowanie zadań
-podporządkowanie interesu osobistego interesowni ogółu/wspólnemu
-reguła wynagradzania adekwatnego do wykonywanej pracy - jakość, trwałość decyzji
-zasada hierarchii
-zasada centralizacji - praca powinna być wykonywana według określonego planu, za który jest ktoś odpowiedzialny przy ograniczeniu roli podwładnych
-zasada ładu - każdy urzędnik powinien być na właściwym miejscu we właściwym czasie
-zasada sprawiedliwości - urzedników należy traktować sprawiedliwie, co nie znaczy równo
-zasada stabilizacji personelu - nie powinna występować rotacja pracowników zbyt często, zespół pracowników powinien być stały
-zasada inicjatywy - prawo do wyrażania swoich pomysłów, ale musi to być ograniczone dyscypliną
-zgranie personelu - załoga powinna odczuwać identyfikację ze swoją organizacją
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz