Zasada jednolitości kierownictwa - strona 29

Wzory kultury-opracowania, R. Benedict

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 3269

się do wzorów i zasad przekazanych przez tradycję społeczności, w której żyje. Ludzie z cywilizacji zachodniej...

Wykład - Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

przez: a) zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych...

Public relations - wykład 6 (sem V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Public relations w teorii i praktyce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

docelowych, ustalanie strategii, programów, zasad i sposobów realizacji celow. Uwaga!! Wyznaczenie celów...

Wynagradzanie pracowników

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

oraz wprowadzania strategii i zasad, które wspomagają osiągnięcie założonych przez organizację celów...

Struktura organizacyjna- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Beata Zbarachewicz
 • Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1316

dla małych organizacji. Podstawą jej budowy jest zasada jedności rozkazodawstwa. Menedżer odpowiada...

Miejsce prawa handlowego w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

jest jednak traktowane dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych jako odrębna dyscyplina dydaktyczna i naukowa. Zasada...