Wynagradzanie pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wynagradzanie pracowników - strona 1 Wynagradzanie pracowników - strona 2

Fragment notatki:

Wynagradzanie pracowników
„Kształtowanie wynagrodzeń jest to proces opracowywania oraz wprowadzania strategii i zasad, które wspomagają osiągnięcie założonych przez organizację celów oraz zatrzymanie w niej właściwych ludzi przy jednoczesnym pobudzaniu ich motywacji i zaangażowania.” Aby system wynagradzania firmy spełniał oczekiwania pracowników i miał wpływ na ich zadowolenie należy uwzględnić również takie czynniki jak:
- fakt, że otrzymywane wynagrodzenie odpowiada oczekiwaniom,
- nie jest gorsze w porównaniu z wynagrodzeniem osób zatrudnionych na analogicznych stanowiskach w innych firmach,
- ogólne odczucie satysfakcji wynikające z otrzymywania wielu różnych postaci gratyfikacji i uznania. Rodzaj zaspokajanych potrzeb - Bodźce podstawowe zaspokajają potrzeby życiowe organizmu. - Bodźce wyższego rzędu dotyczą potrzeb typu społecznego, estetycznego, moralnego, a także wysublimowanych form zaspokojenia potrzeb podstawowych.
Kierunek oddziaływania - Pozytywne (nagrody) wzmacniają zachowania akceptowane i motywują do podejmowania inicjatywy i dodatkowego wysiłku. - Negatywne (kary) motywują do unikania zachowań niepożądanych i do realizacji zadań na najniższym akceptowanym poziomie; działają tak długo, jak długo trwa zagrożenie. Zakres oddziaływania - Wewnętrzne sprzyjają realizacji wartości immanentnych człowieka, których osiągnięcie stanowi wartość samą w sobie. - Zewnętrzne, nastawione na realizację wartości instrumentalnych, są tylko środkiem do realizacji innych
Sposób oddziaływania: - Indywidualne. - Zespołowe. Forma: - Płacowe. - Pozapłacowe. Podstawowymi warunkami działania bodźców niematerialnych są :
- dobrze zorganizowana praca kierownictwa, a tym samym nie marnowanie wysiłku pracowników poprzez, np.: wadliwą organizację, brak koordynacji, wadliwe planowanie;
- właściwy stosunek kierownictwa do podwładnych, poprawna praca znajduje uznanie i sprawiedliwą ocenę,
- troska o człowieka - stworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia i poparcia.
Podstawowa zasada systemu wynagradzania pracowników winna wynikać z założeń zarządzania zasobami ludzkimi. Jedna z nich zaznacza, że najważniejszym i ostatecznym źródłem sukcesu organizacji są ludzie. To znaczy, że chociaż system wynagrodzeń powinien zgadzać się z potrzebami i warunkami firmy, to budując go nie wolno zapominać o rozwoju zdolności i umiejętności pracowników. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz