Zasada jednolitości kierownictwa - strona 30

Wykład - Struktura budżetu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

. Wyjątek od zasady jednolitości budżetu stanowią pożyczki udzielane przez Wspólnotę oraz działalność...

Funkcje, style i zasady zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

jakie stanowisko zajmuje on w hierarchii.   Kierownictwo musi być oparte na wiedzy, jak i również na powołaniu...

Rola systemu oceniania w firmie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

a zarazem skuteczna, proces oceniania powinien odbywać się według określonych zasad tworzących system...

Budowa organizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

w potrzebie stosowania zasady podziału pracy i nierozłącznie z nią związanej specjalizacji. Liczba pracowników...

Struktury organizacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

przełożony) - jest to odzwierciedlenie zasady jednoosobowego kierownictwa - model ten jest najlepszy...

Teoria i problem agencji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
 • Nadzór korporacyjny
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2373

uprawnień kierownictwa do podejmowania decyzji koszty rewizji sprawozdań finansowych i działania...

Groźby, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Negocjacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

w prasie: „Kierownictwo ma tak niewiele argumentów, że odwołuje się do gróźb". Być może najlepszą...