Zasada jednolitości kierownictwa - strona 28

Dokumenty planistyczne

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Adam Nita
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1778

zagospodarowania regionu. jest aktem kierownictwa wewnętrznego - co odnosi się głównie do gminy, która musi brać...

Zasady ogólne k.p.a.

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

jednolitości orzecznictwa administracyjnego, każda z zasad spełnia rolę dyrektywy interpretacyjnej przepisów...

Elementy struktury organizacyjnej

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tomasz Dryl
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

przełożonym funkcjonalnym (więzi służbowe i funkcjonalne pokrywają się) Zasada jednoosobowego kierownictwa...