Zasada jednolitości budżetu - strona 37

Geografia ekonomiczna - rolnictwo 2

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Barbara Trzcińska
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

rozwój obszarów wiejskich Zasady wspólnej polityki rolnej: 1. zasada jednolitości rynku - oznacza...

Kodeks Pracy w systemie źródeł PP

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Teresa Liszcz
  • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

najwyżej w hierarchii -jest to kodeks indywidualnego PP, ale zawiera podstawowe zasady zbiorowego PP...

PRAWO KONSTYTUCYJNE - wykład 2 semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Jerzy Naworski
  • Prawo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną. Określa ona podstawowe zasady ustroju politycznego państwa...