Zasada jednolitości budżetu - strona 33

Prawo UE - Traktat nicejski

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1960

- Amsterdamski, Nicejski, - wszystkie akty akcesyjne - umowy stowarzyszeniowe. Ogólne zasady prawa europejskiego...

Controlling - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Controlling
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3472

i ich negocjacje Koordynowanie budżetów Zasady: Zasada jedności - w przypadku wielu budżetów cząstkowych muszą...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2093

Determinanty dochodu narodowego Pieniądz i jego funkcje System pieniężno - kredytowy Budżet państwa Bezrobocie...

Wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartłomiej Secler
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3836

aparatu państwowego: Zasada jednolitości władzy Zasada podziału władzy Wyjaśnij: Mandat (i jego rodzaje...

Ćwiczenia z makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

budżetu polega na likwidowaniu nadmiernych różnic w dochodach różnych grup społecznych. c) Zasada dobrego...

Jednostka budżetowa - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

i wpłat do budżetu, z uwzględnieniem: zasad i trybu sporządzania planów finansowych oraz dokonywania zmian...

Zasady finansów publicznych 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

. Przede wszystkim obejmuje wykonanie budżetu (państwa i jednostek samorządu terytorialnego). Zasada kontroli finansów...

Samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 6314

umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. -Na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu...